Volg ons:

twitter linkedin youtube

Ons bestuur

Het bestuur van stichting CREDO Foundation bestaat uit de volgende leden:

  1. Eric Casters
  2. Monique Casters
  3. Jaap Feddes
  4. Astrid Feddes
  5. Ernst Jan van Klinken

Het bestuur van CREDO Foundation werkt onbezoldigd.

Voor ons financieel jaarverslag en het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we naar ons JAARVERSLAG 2018


Deel dit: